دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
 • آخرین اخبار

 • تعیین برنده مناقصه خرید لاستیک میانی بالشتک هوا

  تعیین برنده مناقصه خرید لاستیک میانی بالشتک هوا

  این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت رهپویان هوشمند دنا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...

  17 / 11 / 1401

  برنده مناقصه ساخت داخل ۲۰۰۰ عدد مفصل لاستیک مشخص شد

  تعیین برنده مناقصه خرید لاستیک میانی بالشتک هوا

  این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت لاستیک فلز پایا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...

  17 / 11 / 1401

  برنده مناقصه نگهداری و لایروبی چاه های جذبی مشخص شد

  تعیین برنده مناقصه خرید لاستیک میانی بالشتک هوا

  بر اساس آگهی منتشره در روزنامه همشهری مورخ 25/08/1401 و پیرو دعوت نامه 29321 مورخ 25/08/1401 جلسه کمیسیون ماده 13 -برگزاری عمومی با موضوع احداث ِتوسعهِ نگهداری و لایروبی چاه های جذبی به منظور کنترل آبهای سطحی و زیرزمینی در...

  17 / 11 / 1401

  تعیین برنده مناقصه خرید و نصب ۱۵ پایه برج نوری 

  تعیین برنده مناقصه خرید لاستیک میانی بالشتک هوا

  این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شهرداری منطقه 6 که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت نورسازه درخشان نیوساد که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد شد. موضوع مناقصه عبارت است از :...

  16 / 11 / 1401

  تعیین برنده مناقصه خرید برج نوری و پایه چراغ

  تعیین برنده مناقصه خرید لاستیک میانی بالشتک هوا

  این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شهرداری منطقه 5 که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت دشت آذین شایان که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد شد. موضوع مناقصه عبارت است از :...

  16 / 11 / 1401

  برنده مناقصه نگهداری جنگلکاری مشخص شد

  تعیین برنده مناقصه خرید لاستیک میانی بالشتک هوا

  این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شهرداری منطقه 1 که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت پیشاهنگ سبز تهران که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد شد. موضوع مناقصه عبارت است از :...

  16 / 11 / 1401

  تعیین برنده مناقصه اجرای عملیات تعمیرات محوطه و مجموعه پرندگان

  تعیین برنده مناقصه اجرای عملیات تعمیرات محوطه و مجموعه پرندگان

  این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت آرمان شهراز نیکان پارس که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل...

  16 / 11 / 1401

 • تبلیغات


 • بک لینک ها