برای سربلندی نام شهرمان نهایت تلاشم را می کنم / شورای شهر کارآمد، مطلوب ماست

علی شکوهی رستمی، در جریان برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای شهر بهشهر، دارای بیشترین تعداد آرا بوده است. این استاد جوان دانشگاه های مازندران، حضور شهروندان بهشهری در این دوره از انتخابات شوراهای شهر با نشانه بلوغ فکری آحاد مردم در تصمیم گیری نسبت به سرنوشت شهر خودشان برشمرد و از تأثیرگذاری رسانه های مجازی … ادامه خواندن برای سربلندی نام شهرمان نهایت تلاشم را می کنم / شورای شهر کارآمد، مطلوب ماست