به نقل از همشهری آنلاین، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: کف حقوق سربازان ۲.۵ میلیون تومان و سقف آن هشت میلیون تومان است سربازانی که در مناطق مرزی خدمت می کنند، مجردین بالای چهار میلیون و متاهلین بیش از شش میلیون دریافت می‌کنند." /> فرصت پرس - جزئیات حقوق 8 میلیون تومانی سربازان
»   »   جزئیات حقوق 8 میلیون تومانی سربازان


جزئیات حقوق ۸ میلیون تومانی سربازان

18 مهر 1401

به نقل از همشهری آنلاین، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: کف حقوق سربازان ۲.۵ میلیون تومان و سقف آن هشت میلیون تومان است سربازانی که در مناطق مرزی خدمت می کنند، مجردین بالای چهار میلیون و متاهلین بیش از شش میلیون دریافت می‌کنند.

ویدئوهای مکس - نسخه 4

  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد

موضوع ویدئو