این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شهرداری منطقه ۱ به عنوان کارفرمای طرح و شرکت عمران گستر خاورمیانه افق به عنوان پیمانکار و به شرح ذیل منعقد گردید : موضوع مناقصه عبارت است از : عملیات لکه گیری و روکش دستی آسفالت سطح ناحیه ۳ کد ۰۱/۰۳ به آدرسهای خیابانهای رجایی بوکان احمدی […]" /> فرصت پرس - تعیین برنده مناقصه عملیات لکه گیری و روکش دستی آسفالت
دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
»   برندگان مناقصات, مسکن و عمران  »   تعیین برنده مناقصه عملیات لکه گیری و روکش دستی آسفالت
10 آذر 1401 , ساعت 10:00

تعیین برنده مناقصه عملیات لکه گیری و روکش دستی آسفالت

این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شهرداری منطقه ۱ به عنوان کارفرمای طرح و شرکت عمران گستر خاورمیانه افق به عنوان پیمانکار و به شرح ذیل منعقد گردید :

موضوع مناقصه عبارت است از : عملیات لکه گیری و روکش دستی آسفالت سطح ناحیه ۳ کد ۰۱/۰۳ به آدرسهای خیابانهای رجایی بوکان احمدی زمانی محمودی حسینی براساس این قرارداد شرکت عمران گستر خاورمیانه افق برنده مناقصه تک مرحله ای عملیات لکه گیری و روکش دستی آسفالت سطح ناحیه ۳ کد ۰۱/۰۳ به آدرسهای خیابانهای رجایی بوکان احمدی زمانی محمودی حسینی گردید . مبلغ نقد این قرارداد ۱۸,۸۳۸,۵۴۲,۷۰۰ ریال و مدت زمان اجرای پروژه ۱۲ ماه می باشد. همچنین شرکت های ایمن راه نصر و فیدار امین ایرانیان نیز از دیگر شرکت کنندگان این مناقصه بودند.

مطالب مرتبط با موضوع برندگان مناقصات  , مسکن و عمران

این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت رهپویان هوشمند دنا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...
این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت لاستیک فلز پایا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...

مطالب مرتبط با برچسب

این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت رهپویان هوشمند دنا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...
این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت لاستیک فلز پایا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...