این قرارداد براساس کمیسیون معاملات بین شهرداری منطقه ۱۷ ، کارفرمای طرح و شرکت آبادیس معیار ، پیمانکار طرح منعقد شد. موضوع مناقصه عبارت است از : عملیات تعمیر ،مرمت و بازسازی ساختمان های اداری سطح منطقه ۱۷ براساس این قرارداد شرکت آبادیس معیار با مبلغ نقد ۴۷,۵۲۹,۱۳۲,۷۳۸ ریال به عنوان برنده مناقصه عملیات تعمیر […]" /> فرصت پرس - برنده مناقصه مرمت و بازسازی ساختمان های اداری مشخص شد
دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
»   برندگان مناقصات, مسکن و عمران  »   برنده مناقصه مرمت و بازسازی ساختمان های اداری مشخص شد
2 آذر 1401 , ساعت 13:00

برنده مناقصه مرمت و بازسازی ساختمان های اداری مشخص شد

این قرارداد براساس کمیسیون معاملات بین شهرداری منطقه ۱۷ ، کارفرمای طرح و شرکت آبادیس معیار ، پیمانکار طرح منعقد شد. موضوع مناقصه عبارت است از : عملیات تعمیر ،مرمت و بازسازی ساختمان های اداری سطح منطقه ۱۷

براساس این قرارداد شرکت آبادیس معیار با مبلغ نقد ۴۷,۵۲۹,۱۳۲,۷۳۸ ریال به عنوان برنده مناقصه عملیات تعمیر ،مرمت و بازسازی ساختمان های اداری سطح منطقه ۱۷ به مدت ۱۲ ماه مشخص گردید. همچنین شرکت عمران پدیده طوس از دیگر پیشنهاد دهندگان این مناقصه بود.

مطالب مرتبط با موضوع برندگان مناقصات  , مسکن و عمران

این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت رهپویان هوشمند دنا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...
این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت لاستیک فلز پایا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...

مطالب مرتبط با برچسب

این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت رهپویان هوشمند دنا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...
این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت لاستیک فلز پایا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...