این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات بین شهرداری منطقه ۱۶ کارفرمای طرح و شرکت مروارید سازه صمصامی پیمانکار طرح منعقد شد. موضوع مناقصه عبارت است از : ایمن سازی بزرگراه های شهید یارجانی و دشت آزادگان با نرده های بتنی براساس این قرارداد شرکت مروارید سازه صمصامی با مبلغ نقد ۷۰,۲۲۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال برنده مناقصه ایمن […]" /> فرصت پرس - برنده مناقصه ایمن سازی بزرگراه با نرده های بتنی تعیین شد
دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
»   برندگان مناقصات, مسکن و عمران  »   برنده مناقصه ایمن سازی بزرگراه با نرده های بتنی تعیین شد
7 آذر 1401 , ساعت 10:00

برنده مناقصه ایمن سازی بزرگراه با نرده های بتنی تعیین شد

این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات بین شهرداری منطقه ۱۶ کارفرمای طرح و شرکت مروارید سازه صمصامی پیمانکار طرح منعقد شد.

موضوع مناقصه عبارت است از : ایمن سازی بزرگراه های شهید یارجانی و دشت آزادگان با نرده های بتنی براساس این قرارداد شرکت مروارید سازه صمصامی با مبلغ نقد ۷۰,۲۲۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال برنده مناقصه ایمن سازی بزرگراه های شهید یارجانی و دشت آزادگان با نرده های بتنی گردید. مدت زمان اجرای این قرارداد ۱۲ ماه می باشد.

مطالب مرتبط با موضوع برندگان مناقصات  , مسکن و عمران

این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت رهپویان هوشمند دنا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...
این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت لاستیک فلز پایا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...

مطالب مرتبط با برچسب

این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت رهپویان هوشمند دنا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...
این قرارداد به درخواست کمیسیون معاملات فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که به عنوان کارفرما فعالیت می کند و شرکت لاستیک فلز پایا که به عنوان پیمانکار فعالیت می کند به شرح ذیل منعقد...